Inwestorze, znajdujesz się na Podstronie Emitenta. Podstrona ta jest zarządzana w pełni przez Emitenta i to on odpowiada za wszelkie informacje zamieszczonej na tej stronie. Przed dopuszczeniem emisji do platformy, każda informacja zamieszczona przez emitenta jest szczegółowo analizowana przez platformę, w zakresie prawdziwości informacji zamieszczonych na stronie. Platforma nie dokonuje jednak analizy inwestycyjnej zamieszczonych emisji, nie świadczy doradztwa inwestycyjnego ani nie przedstawia rekomendacji inwestycyjnych. Platforma nie bierze odpowiedzialności za działalność Emitenta oraz nie gwarantuje osiągnięcie celu inwestycyjnego lub zwrotu z inwestycji. Za wszystkie informacje dotyczące emisji papierów wartościowych zamieszczone na Platformie pełną i wyłączną odpowiedzialność ponoszą Emitenci zamieszczający te informacje.

O projekcie

Med Systems sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem wysokiej jakości aparatów oraz platform telemedycznych.

Spółka oferuje najwyższej jakości, kompleksowe rozwiązania stosowane zarówno w prywatnej czy publicznej służbie zdrowia, jak i w domowej Teleopiece oraz Telemonitoringu parametrów życiowych i rehabilitacji.
Spółka w swoim portfolio posiada m.in. aparat KTG, walizki medyczne, kiosk zdrowia oraz analizator moczu.

W związku z intensywnym rozwojem działalności spółki i dużym zainteresowaniem produktem KTG Sigmafon spółka uruchomiła emisję obligacji do kwoty 2 mln zł. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na podniesienie kapitału obrotowego i realizację bogatego portfela zamówień.

liczbaobligacji 20 000
cenaobligacji 100 PLN
pozyskiwany kapitał 1 680 000
termin końcowy 20.03.2019
oprocentowanie 8.5 %

System KTG Sigmafon to wysokiej klasy innowacyjny kardiotokograf służący do długotrwałego monitorowania serca płodu i czynności skurczowej macicy monitorując
i zapisując takie parametry jak: FHR (cardio), TOCO (skurcze macicy), FMOV (ruchy płodu).

System KTG Sigmafon stanowi rewolucję w położnictwie. Jest wielkości aparatu telefonicznego, posiada dokładność klinicznego KTG i przenosi odbierane sygnały
do smartfona, notebooka czy tabletu. Za pomocą połączenia komórkowego GSM przenosi on zebrane dane do lekarza prowadzącego ciążę, który znajdując się
w dowolnym miejscu może na bieżąco obserwować i reagować na wszelkie zagrożenia.

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w domu przez kobiety w ciąży, ale może być także stosowane w klinikach, szpitalach czy gabinetach ginekologicznych.

 

 

Przesłanki inwestycyjne

  • Bliska współpraca Spółki z najlepszymi instytutami badawczymi w Polsce
  • Doskonały oraz unikatowy na chwilę obecną produkt
  • Ogromny potencjał wzrostu rynku na którym działamy
  • Mało kapitałochłonny model wzrostu
  • Duża wartość aktywów trwałych Spółki mimo działalności w branży telemedycznej
  • Dywersyfikacja ryzyka poprzez udział w różnorodnych projektach telemedycznych
  • Ponad dwudziestoletnie doświadczenie kadry w tworzeniu i zarządzaniu systemami telemedycznymi oraz w produkcji najnowocześniejszych aparatów telemedycznych głównie EKG wraz z oprogramowaniem
  • Telemedycyna jest branżą, która umożliwia osiągnięcie bardzo wysokiej stopy zwrotu
  • Szerokie wykorzystanie środków unijnych do dalszego dynamicznego rozwoju Spółki

Kontrahenci

Dokumenty emisyjne

Zainteresował Cię nasz biznes? Pobierz dokument informacyjny aby zapoznać się z warunkami oferty. W celu wzięcia udziału w emisji wypełnij formularz zapisu. Dokument informacyjny nie jest weryfikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Med Systems sp. z o.o. nie jest spółką publiczną, wobec czego nie podlega obowiązkom informacyjnym, które ciążą na takich spółkach ani nie podlega obowiązkom informacyjnym jakie ciążą na emitentach papierów wartościowych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.